BMI-räknare

Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger relationen mellan vikt och längd och används som ett redskap för att avgöra om en person är underviktig, har normal vikt eller är överviktig. Tänk på att tolkningen av bmi-måttet inte är exakt t ex kan en person med mycket muskler ha ett högt bmi utan att vara överviktig. En vanlig klassificering är:

  • Under 18,5, undervikt
  • 18,5 - 24,9, normalvikt
  • 25 – 29,9, övervikt
  • 30.0 och över, fetma