LCHF kost
Introduktion och fakta om LCHF-kost
 Introduktion till LCHF kost
 

Diabetes och LCHF kost

Diabetes

Diabetes är ett patologiskt tillstånd med kroniskt förhöjda sockervärden i blodet. Tillståndet är mycket vanligt och i Sverige räknar man med att 3.5 – 4.5% av befolkningen lider av diabetes. Inom medicinen skiljer man mellan typ 1 och typ 2 diabetes som orsakas av olika processer i kroppen.

Typ 1 diabetes brukar även kallas för barndiabetes och orsakas av att kroppens egna immunförsvar angriper och förstör betacellerna i bukspottkörtel. Betacellerna är de celler som har till uppgift att bilda insulin i kroppen. Insulinet i sin tur skall föra in socker (glukos) i kroppens celler. Eftersom betacellerna förstörs vid typ 1 diabetes produceras inget eget insulin och resultatet blir att kroppens celler lider brist på glukos samtidigt som glukosnivån i blodet ökar kraftigt. En person med typ 1 diabetes är direkt beroende av insulininjektioner för att överleva.

Typ 2 diabetes brukar även kallas ålderdiabetes och är betydligt vanligare än typ 1 diabetes. 85% av alla diabetiker i Sverige har typ 2. Vid typ 2 diabetes uppstår något som kallas för insulinresistens i kroppen. Detta innebär att insulinet i kroppen inte kan utföra sin uppgift lika effektivt som hos en frisk person. Resultatet blir en ökad glukoshalt men även en stegring av insulin i blodet. Med tiden kan betacellerna belastas så hårt att de kraftigt försvagas i sin produktion av insulin. Vid detta tillstånd kan även en typ 2 diabetiker bli beroende av insulininjektioner. Typ 2 diabetes är kraftigt kopplat till ålder och övervikt och ingår som en del i det metabola syndromet.

Behandling

En person med diabetes typ 1 är alltid beroende av insulintillförsel. Det finns olika strategier att tillämpa vid insulinbehandling men det vanligaste vid diabetes typ 1 är att man injicerar ett kortverkande insulin innan matintag och ett mer långverkande insulin till natten.

Typ 2 diabetes uppkommer normalt sett mer smygande än typ 1. Glukoshalten i blodet ökar successivt i samband med typ 2 diabetes, ibland under flera år innan tillståndet upptäcks. Vid mildare form av typ 2 diabetes kan man börja med att försöka behandla sjukdomen med kostomläggning och ökad motion. Med tiden behöver dock många gå över till tablettbehandling eller insulininjektioner. Det finns en rad olika tabletter som verkar vid diabetes typ 2:

·         Metformin: Ökar insulinkänsligheten i kroppens celler, framför allt i levern. Detta leder till minskad glukosproduktion från levern ut i blodet. Minskar även glukosupptaget i tarmen.

·         Sulfonureider (SU): Stimulerar betacellerna till ökad insulinproduktion.

·         Metglinider: Har liknande effekt som SU- preparaten, dvs ökar insulinutsöndringen. Är dock mer kortverkande.

·         Glitazoner: Ökar insulinkänsligheten.

·         Alfaglukosidashämmare: Minskar nedbrytningen av kolhydrater i tarmen och ger därmed ett mindre glukosupptag.

 

LCHF och Diabetes

Hos en frisk individ finns en noggrann kontrollering av glukosnivån i blodet. När denna kontroll sätts ur spel som vid diabetes kan en rad olika komplikationer uppstå. Att under en längre tid gå runt med för högt blodglukos kan bl a påverka ögon, njurar och nerver negativt. Det är därför av största intresse för en diabetiker att hålla nere sina glukosnivåer i blodet.

LCHF kosten går ut på att kraftigt reducera intaget av kolhydrater. Även om kroppen själv kan bilda glukos så kommer stora mängder av glukoset i blodet från just kolhydrater i födan. Ju mer kolhydrater vi äter desto mer insulin måste kroppen producera för att hålla glukosnivån jämn i blodet. Detta blir givetvis ett problem vid diabetes.

Det har beskrivits på flera håll att patienter med diabetes typ 2 har kunnat gå ner kraftigt eller till och med sluta med sin medicinska behandling vid övergång till LCHF kost. LCHF kosten ger också en viktminskning som har visat sig gynnsamt vid diabetes.

Att tänka på som diabetiker innan man inleder en LCHF kost

Som tidigare påpekats så leder ett minskat intag av kolhydrater i kosten till en minskning av glukosnivåerna i blodet. Om man samtidigt behandlar sin diabetes med tabletter eller insulin kan man få för låga glukosnivåer i blodet och hypoglykemi uppstår. Detta är ett mycket obehagligt och direkt livsfarligt tillstånd som måste uppmärksammas.

Det är klokt att tala om för sin läkare att man tänker inleda en lågkolhydratkost för att kunna göra förändringar i sin medicinering om man märker att glukoset i blodet snabbt sjunker.

Följ noga ditt blodsocker i början av LCHF kosten för att se vad som händer och var vaksam för tecken på hypoglykemi. Fråga alltid läkare om råd ifall du känner dig bekymrad.

Kom alltid ihåg att det är oerhört positivt för dig om du måste dra ner på din medicin. Detta innebär att dina glukosnivåer i blodet har blivit bättre och att du reducerar riskerna med din diabetes.

På grund av sin verkningsprofil så leder inte Metformin till blodsockerfall och kan därför kombineras med LCHF kost. Även om du medicinerar med Metformin så bör du dock ha noggrann kontroll av dina sockervärden då du inleder LCHF kost.